ZLOŽENÉ GONIOMETRICKÉ FUNKCIE

Na nižšie uvedenej www stránke otvorte aplet Recognize functions 3, v ktorom priraďte daným funkciám ich grafy a po otvorení apletu Recognize graphs 3 priraďte daným grafom ich rovnice. Správnosť svojho priradenia si skontrolujte stlačením tlačidla Check . Otvorte uvedenú stránku a precvičujte si učivo o zložených goniometrických funkciách.

http://www.univie.ac.at/future.media/moe/galerie/fun2/fun2.html#funerk3/