Práce v odbore matematika

· Matematika a origami - Lucia Korfantová, Simona Ugrayová ( 2013)
1. miesto v krajskom kole SOČ, účasť v celoštátnom kole SOČ
práca SOČ
· Origami - Lucia Imrichová ( 2012)
1. miesto v krajskom kole SOČ, 1. miesto v celoštátnom kole SOČ v  odbore Problematika voľného času
práca SOČ
· Elektronická zbierka úloh - Barbora Kuffová, Miroslava Špirková ( 2008)
1. miesto v krajskom kole SOČ, účasť v celoštátnom kole SOČ
práca SOČ
FUNKCIE - kompletná elektronická zbierka úloh
· Tajomstvo zlatého rezu - Mária Špaková (2007)
1. miesto v obvodnom kole SOČ, 1. miesto v krajskom kole SOČ, účasť v celoštátnom kole SOČ
finále Slovenského národného kola 19. ročníka súťaže Európskej komisie pre mladých vedcov
Textová časť Príloha 1 Príloha 2 Príloha 3 Príloha 4 Príloha 5 Príloha 6
Príloha 8 Príloha 9 Príloha 10 Príloha 11 Príloha 12
Foto 2- školská prehliadka SOČ Foto 3- spoločné foto -školská prehliadka SOČ
Foto 5- EUCYS Foto 6- EUCYS
· Umenie vidieť v matematike - Mária Špaková, Zuzana Zíková (2006)
2. miesto v krajskom kole SOČ, účasť v celoštátnom kole SOČ
finále Slovenského národného kola 18. ročníka súťaže Európskej komisie pre mladých vedcov
cena americkej matematickej organizácie Mu Alpha Theta na Festivale vedy a techniky AMAVET - november 2006
Prílohy - anketa Prílohy - obrázky k úlohám a ich riešenia
Prílohy - www stránky s apletmi
Foto 2 - AMAVET 2007
Foto 4 - EUCONTEST 2006 Foto 5 - EUCONTEST 2006

· Zábavná matematika - Zuzana Zíková (2005)

2. miesto v krajskom kole SOČ, 2. miesto v celoštátnom kole SOČ
účasť na Festivale vedy a techniky AMAVET
Prílohy Foto

· Metódy výpočtu objemov a povrchov telies v matematike - Ružena Morongová (2000)

· Dôkazy Pytagorovej vety - Ružena Morongová (1999)

· Sústavy lineárnych rovníc - Július Gajdzík, Marián Hello (1998)

1. miesto v krajskom kole SOČ, účasť v celoštátnom kole SOČ         Program

· Súbory úloh z goniometrie - Marián Hello (1997)

· Pytagoras a Pytagorova veta - Magdaléna Stanová, Jana Messerschmidtová, Ružena Morongová, Sandra Zákutná,
                                                Mária Janečková (1996)

· Súbory úloh pre samostatnú prácu žiakov v matematike - Judita Molnárová, Renáta Merčáková, Jana Vrábelová (1991)

· Kvantifikátory v matematike - Viera Goceliaková, Gabriela Vrbová (1989)

· Matematické modelovanie v genetike - Jaroslav Grochola (1987)

· Kombinatorická geometria - Jaroslav Grochola (1986)
· Matematická hra HEX - Karol Purtz, Imrich Tyrpák ( 1986)
· Rozprávka v matematike - Jana Goceliaková, Miriam Bušová (1985)
· Matematické hlavolamy - Jana Goceliaková, Daniela Trembová (1983)
2. miesto v krajskom kole SOČ, účasť v celoštátnom kole SOČ