Materiály pre žiakov prímy - kvarty

Premeny jednotiek
v češtine
v angličtine
v nemčine
Prvočísla do bilión v češtine v angličtine v nemčine
Rozklad na prvočinetele - hra v češtine v nemčine
Trojuholník
Pytagorova veta
Pytagorova veta - program na stiahnutie
Objemy a povrchy telies - vzorce, obrázky rôznych stavieb
Algebrické výrazy
Lomené výrazy Zjednodušovanie lomených výrazov Lomené výrazy - test
Premeny jednotiek - prezentácia

Testy z viacerých tematických celkov