P3050045.JPG(108 kb) Som absolventkou PF UPJŠ v Košiciach,
odbor matematika - fyzika.

Pôsobím ako učiteľka matematiky a fyziky
na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku.
  
Pripravujem žiakov, ktorí sa venujú riešeniu matematickej olympiády, fyzikálnej olympiády
a SOČ.

Moje záľuby: origami, quilling, turistika.

Tu je niekoľko mojich fotografii.
Posledná fotografia je fotografia našej predmetovej komisie.

Kontakt:
 mmlynarcikova@gmail.com
mlynarcikova@gpohkk.edu.sk
foto2.jpg(16 kb)
 pk