MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Účastníci celoštátnych kôl
49. ročník MO šk. rok 1999-2000 kategória A Igor Gomboš
65. ročník MO šk. rok 2015-2016 kategória A Jakub Cehula (8. miesto medzi víťazmi)

Úspešní riešitelia krajských kôl ( do 10. miesta uvádzame aj umiestnenie )
31. ročník MO šk. rok 1981-82 kategória B Ľubomír Mačura ( 4. m. )
31. ročník MO šk. rok 1981-82 kategória B Juraj Rokfalusy
32. ročník MO šk. rok 1982-83 kategória B Jana Goceliaková ( 1. m. )
33. ročník MO šk. rok 1983-84 kategória A Jana Goceliaková
33. ročník MO šk. rok 1983-84 kategória C Rastislav Mačičák
34. ročník MO šk. rok 1984-85 kategória A Jana Goceliaková
41. ročník MO šk. rok 1991-92 kategória A Miroslav Miškuf
41. ročník MO šk. rok 1991-92 kategória C Zuzana Goceliaková
41. ročník MO šk. rok 1991-92 kategória C Monika Ihnačáková
41. ročník MO šk. rok 1991-92 kategória C Martin Kendra
42. ročník MO šk. rok 1992-93 kategória C Zuzana Hagarová ( 2. m. )
43. ročník MO šk. rok 1993-94 kategória B Zuzana Hagarová ( 2. m. )
45. ročník MO šk. rok 1995-96 kategória C Igor Miklóšik ( 8. m. )
46. ročník MO šk. rok 1996-97 kategória B Lucia Živická ( 7. m. )
46. ročník MO šk. rok 1996-97 kategória C Igor Gomboš ( 5. m. )
46. ročník MO šk. rok 1996-97 kategória Z Igor Gomboš ( 3. m. )
46. ročník MO šk. rok 1996-97 kategória Z Ružena Morongová ( 4. m. )
46. ročník MO šk. rok 1996-97 kategória Z Štefan Zoričák ( 5. m. )
47. ročník MO šk. rok 1997-98 kategória C Marek Grega
48. ročník MO šk. rok 1998-99 kategória B Igor Gomboš ( 2. m. )
48. ročník MO šk. rok 1998-99 kategória Z Miroslava Vargová ( 5. m. )
49. ročník MO šk. rok 1999-2000 kategória A Igor Gomboš ( 1. m. )
49. ročník MO šk. rok 1999-2000 kategória C Pavol Bolcaroviè
50. ročník MO šk. rok 2000-2001 kategória C Maroš Kaleta
52. ročník MO šk. rok 2002-2003 kategória Z Mária Špaková ( 5. m. )
54. ročník MO šk. rok 2004-2005 kategória B Slavomír Kohútik ( 4. m. )
54. ročník MO šk. rok 2004-2005 kategória B Mária Špaková ( 4. m. )
59. ročník MO šk. rok 2009-2010 kategória C Denisa Starinská
64. ročník MO šk. rok 2014-2015 kategória A Jakub Cehula ( 4. m )
64. ročník MO šk. rok 2014-2015 kategória C Zuzana Gáborčíková
65. ročník MO šk. rok 2015-2016 kategória A Jakub Cehula (2. miesto)

Úspešní riešitelia okresných kôl ( do 5. miesta uvádzame aj umiestnenie)
43. ročník MO šk. rok 1993-94 kategória Z5 Štefan Zoričák ( 3. m. )
43. ročník MO šk. rok 1993-94 kategória Z5 Igor Gomboš ( 5. m. )
44. ročník MO šk. rok 1994-95 kategória Z6 Igor Gomboš ( 1. m. )
44. ročník MO šk. rok 1994-95 kategória Z6 Štefan Zoričák ( 3. m. )
44. ročník MO šk. rok 1994-95 kategória Z6 Ľubomír Michna ( 5. m. )
45. ročník MO šk. rok 1995-96 kategória Z5 Denisa Pustulková
45. ročník MO šk. rok 1995-96 kategória Z5 Miroslava Vargová
45. ročník MO šk. rok 1995-96 kategória Z7 Igor Gomboš ( 3. m. )
46. ročník MO šk. rok 1996-97 kategória Z6 Miroslava Vargová ( 4. m. )
46. ročník MO šk. rok 1996-97 kategória Z8 Igor Gomboš ( 1. m. )
46. ročník MO šk. rok 1996-97 kategória Z8 Ružena Morongová ( 2. m. )
46. ročník MO šk. rok 1996-97 kategória Z8 Štefan Zoričák ( 3. m. )
47. ročník MO šk. rok 1997-98 kategória Z7 Denisa Pustulková ( 1. m. )
48. ročník MO šk. rok 1998-99 kategória Z8 Miroslava Vargová ( 5. m. )
48. ročník MO šk. rok 1998-99 kategória Z8 Denisa Pustulková
49. ročník MO šk. rok 1999-2000 kategória Z5 Slavomír Kohútik ( 2. m. )
49. ročník MO šk. rok 1999-2000 kategória Z5 Mária Špaková ( 3. m. )
49. ročník MO šk. rok 1999-2000 kategória Z5 Lucia Mačugová
50. ročník MO šk. rok 2000-2001 kategória Z6 Slavomír Kohútik ( 1. m. )
50. ročník MO šk. rok 2000-2001 kategória Z6 Mária Špaková ( 2. m. )
51. ročník MO šk. rok 2001-2002 kategória Z7 Slavomír Kohútik ( 1. m. )
51. ročník MO šk. rok 2001-2002 kategória Z7 Radoslav Zavacký ( 2. m. )
51. ročník MO šk. rok 2001-2002 kategória Z7 Stanislav Sopko
51. ročník MO šk. rok 2001-2002 kategória Z7 Lukáš Fejerčák
52. ročník MO šk. rok 2002-2003 kategória Z9 Mária Špaková ( 1. m. )
53. ročník MO šk. rok 2003-2004 kategória Z5 Barbora Špaková ( 3. m. )
55. ročník MO šk. rok 2005-2006 kategória Z7 Barbora Špaková ( 5. m. )