Materiály pre žiakov 4. ročníka a oktávy

Štatistika - elektronická učebnica
Koeficient korelácie
Simulácia hodov viacerými kockami
Simulácia ťahania guličiek
Základy štatistiky - elektronická učebnica
Galtonova doska - simulácia  padania guličiek Buffonov problém ihly - simulácia Šachová séria - úloha z pravdepodobnosti
Kužeľosečky
Súčet členov aritmetickej postupnosti - aplet
Aritmetická a geometrická postupnosť - test
Konvergentná a divergentná postupnosť - test
Funkcia a jej 1. a 2. derivácia - aplet
Funkcia a jej prvá derivácia - test Derivácia polynomickej funkcie - test PLANIMETRIA - elektronická zbierka úloh
Určitý integrál
Integrály - v belgičtine
FUNKCIE - učebný hypertext