Materiály pre žiakov 3. ročníka a septimy

Objem gule
Smernica priamky
Smernica priamky - výkres v Cabri
     
Kružnica Kužeľosečky         PLANIMETRIA - elektronická zbierka úloh
Súčet členov aritmetickej postupnosti - aplet
Aritmetická a geometrická postupnosť - test Konvergentná a divergentná postupnosť - test FUNKCIE - učebný hypertext

Materiály seminár z matematiky

Hornerova schéma 
Sústavy lineárnych rovníc
História matematiky